Cine suntem?

  Asociația Centrul de Training European (CTE) și-a propus să fie partenerul de încredere al profesorilor, studenților și tehnicienilor din diferite licee, universități și companii în domeniul formării continue formale și informale, propunând abordări educaționale și tehnologii informatice inovative, flexibile și atractive.

  CTE are experiență în desfășurarea unei instruiri eficiente privind utilizarea dispozitivelor mobile în procesul de predare-învățare și a contribuit în proiectele anterioare la dezvoltarea și crearea de conținut eLearning și a lumilor virtuale educative în diverse domenii (comunicare și relații publice, management & business, protecția mediului, agricultură, medical, științe inginerești etc.) utilizând cu succes noile tehnologii informaționale și inteligența artificială în domeniul educației.

  În conformitate cu statutul său, CTE urmărește:

  - încurajarea, organizarea și susținerea activităților de învățare pe tot parcursul vieții, contribuind, prin urmare, la dezvoltarea Comunității ca societate avansată bazată pe cunoaștere;

  - favorizarea, schimbul, cooperarea și crearea mobilității între sistemele de educație și formare profesională din Comunitatea Europeana;

  - sprijinirea dezvoltării de conținut, servicii, pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC.

   

  De-a lungul timpului CTE a coordonat sau a participat în proiecte la nivel internațional în cadrul programelor Leonardo da Vinci, Socrates, Minerva, Erasmus, Grundtvig.