Dezvoltarea carierei în educație prin dezvoltarea resurselor umane - CIFRU (POSDRU/19/1.3/G/6508) POS DRU

  POS DRU

  Site Web: cifru.etcenter.ro

   

  Dezvoltarea carierei în educație prin dezvoltarea resurselor umane (CIFRU), proiect inițiat de Universitatea Politehnica din București, în colaborare cu Centrul European de Training, Colegiul Tehnic „Media”, parteneri transnaționali din Grecia și Olanda. Acest proiect este o alternativă educativă inovatoare care permite profesorilor să creeze, să personalizeze și să aplice noi module de învățare și testare în care, accentul este pus pe partea aplicativă (fenomene, exemple, utilizări practice).

  Proiectul include activități care promovează utilizarea metodologiilor inovatoare și a canalelor de comunicare care captează în mod activ atenția utilizatorului printr-o secvențiere bine ponderată (animație, text, culoare, sunet) și echipamente IT capabile să susțină un discurs didactic eficient. Acest proiect dorește să deschidă noi perspective în educație, prin creșterea interesului și a conștientizării profesorilor, prin achiziționarea de tehnici moderne de predare și învățare. Proiectul și-a dovedit valoarea adăugată prin oferirea a două module cu un număr total de 240 de ore de pregătire pentru profesori, crescând astfel numărul de participanți la formare.

  Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem cuprinzător de analiză, informare, instruire, advocacy și sprijin pentru formarea profesorilor. Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt următoarele: interesul crescând al cadrelor didactice de a utiliza tehnologiile IT, crearea unui program de formare a cadrelor didactice, cu accent pe educația de calitate și competențele cheie, dezvoltarea de parteneriate pentru acces ușor la informații și inovare, sprijinirea înființării unui centru care să ofere servicii specializate, servicii de instruire, interfața dintre universități, școli și companii.